Til forældre og pårørende

I forældre er en vigtig del af jeres barns liv og opvækst, og oftest er det jer, der kender barnet bedst. Derfor ønsker vi at inddrage jer i jeres barns hverdag, trivsel og udvikling.

Vi ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere og vægter en tæt og klar kommunikation både i forhold til dit barns aktuelle og fremtidige situation. I kan forvente et højt informationsniveau, da vi vil involvere jer i den unges hverdag, i det omfang det er muligt; det være sig om trivsel, skole, konsultationer i sundhedsvæsenet, udfordringer og oplevelser. Hvis I ønsker det, inddrages I i beslutninger og i skole-hjem-samtaler, forældremøder, sociale arrangementer mm.

Vi har en intern Facebook-side, hvor kun tilknyttede unge, deres familier og de ansatte og tidligere ansatte er medlemmer. Her deler vi opslag og billeder fra hverdagen, milepæle, oplevelser, aktiviteter og ferie på Østerly, så I forældre derhjemme kan følge med i dén del af jeres barn liv.

Både i opstarten af opholdet og løbende vil vi have snakke om forventninger til den unges ophold på Østerly og til, hvordan vi hver især kan bidrage positivt til dét.

Såfremt den unge ønsker det, og det er foreneligt med anbringende kommunes samværsplan og retningslinjer, er forældre og søskende velkomne til at besøge den unge på Østerly. I kan altid ringe til jeres barn eller til os voksne, hvis der er/bliver brug for det.

Udover at drage omsorg for de unge på Østerly og sikre de trives, arbejder vi på at etablere en tæt relation til dem, og med dét som fundament arbejde med og ud fra handle- og udviklingsplaner fra kommunen.

 

Praktisk info

Østerly er et stort hus på 452 m2 med plads til 6 unge.

Østerly er døgnbemandet. Pt er der 10 ansatte tilknyttet.

De unge har hver deres værelse, egen pc, tv og cykel. Der er fælles opholdsstue, spisestue, spillerum og mulighed for bordtennis og bordfodbold. I køkkenet er der mulighed for at deltage i madlavningen eller lave lidt til sig selv. Vi serverer tre faste måltider om dagen, hvor vi så vidt muligt spiser sammen.

Teams

På Østerly vil dit/jeres barn få tilknyttet et team bestående af to voksne/pædagoger, som vil være ansvarlige for kontakten til jer forældre, skole/uddannelse, kommune samt for udviklingsarbejdet omkring den unge. Det er nødvendigvis ikke teamet, der udfører alle opgaverne. Det kan også være det øvrige personale, men teamet er tovholder på dels det praktiske dels det pædagogiske arbejde med den unges udvikling.

Skole/Uddannelse

Vi forventer den unge er tilknyttet et skoletilbud. Vi har et tæt samarbejde med skolen for at sikre den unge fastholdes, udvikles og trives.

Senere støtter vi dem i at vælge og igangsætte uddannelse eller job, som passer til den unges ønsker og kompetencer.

Husmøder

De unge vil få indflydelse på, hvordan hverdagen på Østerly skal se ud. De kan komme med ønsker og forslag til bl.a. ændringer, madplanen, aktiviteter i huset.

Husaftaler

Vi har nogle få aftaler på Østerly, som forventes overholdt/efterlevet:

Man udviser respekt for hinanden. Der må ikke ryges indendørs. Alkohol og energidrik er ikke tilladt. Wi-fi slukkes kl. 22.30 på hverdage og til midnat i weekender og ferier. Man erstatter selv ting, hvis man ødelægger noget med vilje/fuldt overlæg.

Lommepenge/tøj

Vi følger KL´s retningslinjer, så de unge vil i 2022 få udbetalt følgende pr uge:

Op til 10 år 33 kr i lommepenge + 120 kr til tøj

11-13 år 70 kr i lommepenge + 141 kr til tøj

14-15 år 141 kr i lommepenge + 164 til tøj

16 år og ældre 283 kr i lommepenge + 181 kr til tøj

Modtager den unge løn, kontanthjælp, uddannelsesstøtte udbetales der ikke tøj- og lommepenge.

Udgifter til frisør, kropspleje, transport, kontingent o.lign dækkes af Østerly.

Fritid

Vi vægter de unges sociale liv højt.

Alle unge forsøges motiveret til at gå til en sportsgren/dyrke deres interesse i deres fritid.

Der tilbydes aktiviteter på og med Østerly.

De unge er velkomne til at have venner med hjem fra skole og overnattende i weekenderne.

Traditioner

Vi har tradition for at rejse på ferie to gange om året, enten fælles alle sammen eller opdelt i mindre grupper. Vi rejser både i Danmark og til udlandet.

Derudover holder vi normalt sommerfest, hvor de unges familier er velkomne samt tidligere tilknyttede unge og ansatte. Det er et udendørsarrangement med grill og aktiviteter.

Første søndag i december holder vi julehyggearrangement for de unge og deres nærmeste familie, hvor vi klippe-klistrer, laver dekorationer, spiller gave-spil og hygger med konfekt og æbleskiver.

 

Kontakt os

+45 22 61 44 44

Østerbyvej 3, Radsted, 4990 Sakskøbing

kontakt@opholdsstedetoesterly.dk