Anbringende kommune

Vores samarbejde med vores børn og unges anbringende kommuner har altid været tæt og konstruktivt.

Vi har valgt at have en normering der er 65% højere en sammenlignelige steder, så der er tid til det enkelte barn, dets trivsel og  udvikling.

Vores samarbejde med vores børn og unges anbringende kommuner har altid været tæt og konstruktivt. Vi vægter et gensidigt højt informationsniveau og en tydelig kommunikation. Vi overholder tidsfrister og økonomiske aftaler, således der ikke kommer nogle ekstra regninger fra vores side.

Iagttagelser, dokumentation, pædagogiske handleplaner, fyldestgørende statusrapporter og motivationsskemaer, samt evalueringer af delmål, forløb, feriemål mm. er en naturlig del af vores arbejde med målgruppen, som inddrages i udfærdigelse heraf tilpasset deres udviklingstrin.

Vi modtager både børn i fastanbringelser, unge i efterværn og har også to akutpladser. Ved visitationer prioriterer vi, at børnegruppen er afstemt, så de matcher hinanden bedst muligt.

Vi vægter et tæt samarbejde med barnets netværk og øvrige samarbejdspartnere.

Kontakt os

+45 22 61 44 44

Østerbyvej 3, Radsted, 4990 Sakskøbing

kontakt@opholdsstedetoesterly.dk