Anbringelsesforløb

 

Hvis I ser Østerly som en mulighed i forbindelse med en fastanbringelse af et barn, henvender I jer telefonisk til Østerly på tlf.

2261 4444

I samtalen med den ansatte vil I overordnet informere os åbent og ærligt om barnet, dets situation og behov. Hvis det i samråd aftales, at det er noget, vi skal arbejde videre med, ønsker vi at få tilsendt så mange oplysninger på barnet som muligt. Netop med en grundig visitation sikrer vi, at anbringelsen på Østerly er det er bedste tilbud for det anbragte barn, samtidig med at vi sikrer, at børne/ungegruppen er afstemt, og at det er et barn indenfor vores målgruppe.

Herefter vil I ret hurtigt få en tilbagemelding på, hvorledes vi påtænker at løfte anbringelsen.

Finder I fortsat Østerly interessant, er i som kommune velkommen til at komme på besøg i vores dejlige rammer, hvor anbringelsen uddybes og evt. videre forløb aftales.

Herefter inviteres barnet og evt. dets forældre/pårørende på besøg. Se børn og unge

Her vil de få rundvisning i vores skønne hus, og den unge vil kunne se sit kommende værelse, høre mere om hverdagen på Østerly samt stille spørgsmål.

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt for barnet, foreligger der – forud for indflytningen på Østerly – mulighed for nogle dage i sommerhus med kontaktteamet. Dette er inkluderet i opholdsbetalingen.

Under anbringelsen kan i som sagsbehandler forvente et højt informationsniveau, hvor i løbende informeres om den unge indflytning, trivsel og udvikling på Østerly.

Vi vægter ligeledes et tæt forældresamarbejde, hvis det er til barnets bedste samt i overensstemmelse med aftaler med kommunen. Vi er af den opfattelse at familie, venner og pårørende har en omfattende betydning i den unges liv, da de er en grundlæggende del af deres livshistorie og identitetsudvikling. Personalet vil bidrage til at understøtte og udvikle relationen til de pårørende, i det omfang det er bedst for den enkelte.

Der afholdes statusmøde efter 3 måneder og herefter hvert halve år. I vil få tilsendt detaljeret statusudtalelse ca. 14 dage forinden mødet og vi skriver altid referat på møderne.

Kontakt os

+45 22 61 44 44

Østerbyvej 3, Radsted, 4990 Sakskøbing

kontakt@opholdsstedetoesterly.dk